JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Aktuálně

Sesuv půdy v obci Roudná

28.08.2016, 12:35

Dne 31.5.2016 byla jednotka vyslána do obce Roudná k možnému sesuvu půdy. Více informací nebylo k dispozici. Po příjezdu na místo bylo provedeným průzkumem zjištěno, že nedošlo k sesuvu půdy ale pouze ke splavení zeminy ze svahu v délce 50 m vedle silnice I/3 vlivem přívalového deště, čím došlo k zaplavení pozemní komunikace. Jednotka na místě provedla odstranění zeminy ze strouhy podél silnice, aby mohla voda odtékat a následně úklid komunikace. Dále byla na místě regulována doprava. Po příjezdu pracovníků SÚS se jednotka vrátila na základnu.

 


Technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu

13.08.2016, 15:52

V měsíci Dubnu bylo pro jednotku zakoupeno vybavení na likvidaci nebezpečného hmyzu. Díky motorovému vysavači Partner, dvěma oblekům Sršeň a několika sprejům s insekticidním účinkem jsme tak schopni zabezpečit pomoc nejen občanům města Planá nad Lužnicí, o kterou jsme byli v minulých letech několikrát žádáni, ale nebyli jsme schopni bez patřičného vybavení pomoci.

Dne 28. 5. 2016 vyjížděla jednotka z Dětského dne na Soukeníku k první likvidaci nebezpečného hmyzu v areálu jedné z firem v Plané nad Lužnicí. Průzkumem byl zjištěn včelí roj usazený na jednom ze stromů přímo u vchodu do výrobní části podniku a v blízkosti vrátnice. Vzhledem k tomu, že včely z roje napadaly zaměstnance a jednalo se o roj neznámého původu, byla provedena jeho likvidace.

Den s hasiči

11.08.2016, 21:27

Dne 7. 5. 2016 se uskutečnil již tradiční Den s hasiči u zbrojnice plánských dobrovolných hasičů u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Děti i dospělí si mohli prohlédnout vystavenou hasičskou techniku a veškeré vybavení. Mladí hasiči z SDH Roudná předvedli ukázku požárního útoku. Plánští hasiči předvedli ukázku požárního zásahu s poskytnutím předlékařské první pomoci. Příští rok se doufáme uvidíme opět. 

 

FOTO

Protipovodňová opatření

11.08.2016, 21:08

Dne 16. 4. 2016 se uskutečnil v pořadí již třetí nácvik realizace protipovodňové linie z mobilního hrazení ve správě města. Cvičení probíhalo od 7.00 do 22.00 a vůbec poprvé se stavěla celá linie od Sauny až po čerpací šachtu v lokalitě U Řadovek. V rámci cvičné realizace byla testována nová metodika postupu stavby linie, kdy stavba probíhala současně na třech místech. Cvičení se účastnily jednotky předurčené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva JSDH Košice a JSDH Sezimovo Ústí a jednotka HZS Tábor. Novou metodikou stavby se podařilo 1347 metrů dlouhou protipovodňovou hráz postavit za necelé 4,5 hodiny včetně započtení časové rezervy. 

 

Děkujeme za účast jednotkám JSDH Košice a JSDH Sezimovo Ústí a příslušníkům HZS Tábor, mjr. Škulinovi a mjr. Podlahovi, že s námi vydrželi rozebírat protipovodňovou zeď až do pozdních večerních hodin. Taktéž děkujeme pracovníkům Technických služeb Planá nad Lužnicí, bez kterých se realizace protipovodňové linie neobejde.

 

FOTO

Požár v ul. Soukenická

11.08.2016, 16:53

Dne 2. 4. 2016 je jednotce v 15.14 vyhlášen poplach na požár trávy v ulici Soukenická v Plané nad Lužnicí. Jednotka se na místo dostavila spolu s profesionální jednotkou HZS Tábor. Na pokyn velitele zásahu jednotka prováděla doplňování vody do CAS 20 Tatra HZS Tábor. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Výcvik v Bechyni

11.08.2016, 16:01

Dne 26. 3. 2016 se v rámci pravidelné odborné přípravy konal praktický výcvik ve vojenském prostoru v Bechyni. Zde byla využita jedna z budov, která slouží k nácviku různých situací pro příslušníky Armády České republiky. Výcvik byl zaměřen na tři scénáře.

 

V prvním měla dvě družstva nalézt osobu po pádu ze schodů. Poskytnout předlékařskou první pomoc, provést vyproštění osoby z prostoru schodiště a transportovat cca 100 m k fiktivnímu stanovišti Zdravotnické záchranné služby.

 

Druhý scénář se odehrával cca o hodinu později, kdy se setmělo. Jednotka byla rozdělena na dvě družstva, která se při plnění scénáře prostřídala. Jejich úkolem bylo provést průzkum a vyhledání osoby v zakouřeném neznámém prostředí a po záchraně osoby provést bojové rozvinutí k ohnisku požáru.

 

Třetího scénáře se účastnila opět dvě družstva po sobě. Hasiči měli za úkol nalézt náhradní ústupovou cestu v zakouřeném prostředí a společně objekt opustit bez použití hrubého násilí. To se jim během několika minut povedlo.

 

FOTO

První zásah roku 2016

10.08.2016, 21:39

Dne 21. 1. 2016 vyjela jednotka v 17.46 na vyproštění uvízlého kamionu v ulici Nádražní. Průzkumem bylo zjištěno, že kamion uvízl na uklouzaném sněhu a protáčením kol pod nimi vznikal led. Vzhledem k tomu, že kamion bránil v provozu, provedla jednotka posyp místa pískem a vyproštění kamionu pomocí ocelového vlečného lana za cisternou. Po ukončení prací byly vyrozuměny Technické služby Planá nad Lužnicí k zajištění posypu celé ulice.

 

FOTO

Požár v teplárně v Plané

16.11.2015, 20:28

Osádky sedmi cisteren profesionálních hasičů ze stanic Tábor a Soběslav a dobrovolných hasičů obce Planá nad Lužnicí a Tábor se od pátečního odpoledne střídaly u požáru uhelného prachu, ke kterému došlo v teplárně v Plané nad Lužnicí.  

K požáru došlo v odlučovacích zásobnících ve výšce přibližně 20 metrů. Informaci o požáru přijalo Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje v 16:25 hodin. Hasiči z teplárny evakuovali pět osob, nemáme hlášené žádné zranění.

Zásah byl velice náročný pro zasahující hasiče. Byl veden v kompletní dýchací technice. Velitel zásahu musel pečlivě sledovat nejen to, jak dlouho jsou hasiči přímo u požáru, ale také zda má na místě dostatek kyslíkových láhví. Vyžádal si proto také přítomnost příslušníka z oddělení chemické služby, který po celou dobu zásahu připravoval pro hasiče další a další láhve.  V 19:15 přijalo operační středisko zprávu, že požár, přestože se původně rozšířil do dvou zásobníků, je již po kontrolou. Vzhledem k rozsahu požáru a množství sil a prostředků nasazených na jeho likvidaci vyhlásilo operační středisko v 19:32 hodin druhý stupeň poplachu. Minutu před půl dvanáctou večerní velitel zásahu nahlásil úplnou likvidaci požáru. Všechny jednotky odjely na své základny, na místě zůstali pouze podnikoví hasiči, kteří zásobníky monitorovali po celou noc. Ráno se pak do teplárny vrátili táborští profesionálové. Ti změřili teplotu v zásobníkách, a jelikož zde již nehrozilo nebezpečí požáru, předali místo zásahu pracovníkům vedení teplárny, a to i s odborným poučením.

Škoda vzniklá požárem činí 70 000,-. Příčina vzniku požáru a výše uchráněných hodnot je v šetření.

 

Tisková mluvčí HZS

 

FOTO

 

Taktické cvičení - požár lesa

14.10.2015, 21:48

Dne 9.10.2015 se jednotka účastnila taktického cvičení složek IZS na požár lesa mezi obcemi Chrbonín a Kozmice na radenínsku. Jednotka byla povolána ve druhém stupni požárního poplachu a po příjezdu na místo prováděla kyvadlovou dopravu vody.

 

Požár paseky - Skopytce

11.10.2015, 20:16

Dne 25.9.2015 vyjížděla jednotka ve 14.47 na požár lesního porostu mezi Borkem a Skopytcemi. Po příjezdu na místo dostáváme od VZ za úkol nasadit jeden útočný proud a započít hasební práce na zasažené pasece o rozloze cca 50x40 m. Na místo se dále dostavuje jednotka z Tučap. Po likvidaci požáru je jednotka VZ odeslána na základnu.

 

FOTO

 1 | | ...
 

Výstrahy ČHMÚ


Výstrahy!

Hladina a průtok Lužnice v Klenovicích


Výška hladiny a průtok stanici Klenovice

Aktuální radarová data


Aktuální radarová data

OdkazyRadyvnouzi.cz

VarujemeVas.cz