Sesuv půdy v obci Roudná

28.08.2016, 12:35

Dne 31.5.2016 byla jednotka vyslána do obce Roudná k možnému sesuvu půdy. Více informací nebylo k dispozici. Po příjezdu na místo bylo provedeným průzkumem zjištěno, že nedošlo k sesuvu půdy ale pouze ke splavení zeminy ze svahu v délce 50 m vedle silnice I/3 vlivem přívalového deště, čím došlo k zaplavení pozemní komunikace. Jednotka na místě provedla odstranění zeminy ze strouhy podél silnice, aby mohla voda odtékat a následně úklid komunikace. Dále byla na místě regulována doprava. Po příjezdu pracovníků SÚS se jednotka vrátila na základnu.

 


Komentáře (0) | Zobrazeno: x | Tisk | Zveřejnil: admin