JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

O JSDH Planá nad Lužnicí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Planá nad Lužnicí je zařazena do kategorie JPO III/1. To znamená, že zebezpečuje nepřetržitou pohotovost pro jedno družstvo o zmenšeném početním stavu (velitel,strojník a dva hasiči), které musí vyjet do 10ti minut od vyhlášení poplachu.Jednotka běžně zasahuje u požárů a provádí záchranné a likvidační práce u jiných mimořádných událostech, při živelných pohromách a pod. Plánská jednotka nemá předurčenost na zásahy u dopravních nehod.Každý nový člen jednotky je zprvu odeslán na vstupní zdravotní prohlídku. Po kladném vyjádření lékaře je zařazen na funkci HASIČ. Poté následuje 40 hodin základní odborné přípravy podle Pokynu GŘ HZS ČR. Po jejím absolvování je tento člen vyslán na stanici HZS Tábor na kurz Nositel dýchací techniky v rozsahu 16ti hodin. Pokud člen vlastní ŘP skupiny C, absolvuje strojnický kurz na stanici HZS Tábor. Samozřejmě se dále zdokonaluje v práci s požární technikou a vybavením, které je zařazeno u jednotky.Dále mají členové za povinnost každý rok absolvovat 40 hodin pravidelné odborné přípravy. Pak se podle svých funkcí v jednotce podrobují dalším školením a výcvikům pořádaných na stanici HZS Tábor.

 

Výstrahy ČHMÚ


Výstrahy!

Hladina a průtok Lužnice v Klenovicích


Výška hladiny a průtok stanici Klenovice

Aktuální radarová data


Aktuální radarová data

OdkazyRadyvnouzi.cz

VarujemeVas.cz