JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Druhy sirén

Ve městě Planá nad Lužnicí se nachází elektronická siréna na DPS v ulici Zákostelní. Ovládána je z Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru v Českých BudějovicíchZkouška sirén


Zkouška sirén probíhá v celé České republice první středu v měsíci ve dvanáct hodin.

Ve 12.00 hod. se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také verbální informací o probíhající zkoušce. Zkouška se obvykle neprovádí např. při již vyhlášeném krizovém stavu nebo mimořádné události.


Ukázka


Požární poplach


Požární poplach slouží ke svolání výjezdové jednotky SDH obce. V Plané nad Lužnicí se k tomuto účelu používá pouze u rozsáhlejších událostí v katastru města, jinak je poplach vyhlašován pomocí AMDS a SMS.

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. (Pozor na odlišnost tónu u elektronické sirény a elektrické rotační).


Ukázka


Všeobecná výstraha


Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál má tvar kolísavého tónu po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace (elektronické sirény), kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.


Ukázka


 

Výstrahy ČHMÚ


Výstrahy!

Hladina a průtok Lužnice v Klenovicích


Výška hladiny a průtok stanici Klenovice

Aktuální radarová data


Aktuální radarová data

OdkazyRadyvnouzi.cz

VarujemeVas.cz