JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Kolektiv mladých hasičů


Kolektiv mladých hasičů SDH Planá nad Lužnicí byl založen v květnu 2016. Zájmová činnost je určena pro děti od 6 do 15 let. Schůzky probíhají každou středu od 16:00 do 18:00 hod. na hasičské zbrojnici a přilehlém prostranství pod vedením vedoucí Aleny Hýnové. S kolektivem dále pomáhá Josef Hýna, Jaroslav Pánek, David Kučera, Kristýna Kudličková, Jindra Pánková a Josef Kudlička. Kromě pravidelných schůzek a tréninků jsou pro děti pořádány výlety, hry na prověření jejich znalostí, spaní pod hvězdami, do budoucna letní dětský tábor a mnoho dalšího. Kolektiv se také účastní soutěží v požárním útoku a soutěže Plamen.


Co všechno se děti učí:
• Požární útok
• Štafeta 4 x 60 m
• Požární útok s překážkami CTIF
• Štafeta CTIF
• Štafeta požárních dvojic
• Účastní se závodu požárnické všestrannosti
o Střelba ze vzduchovky
o Topografie (značky, určení azimutu)
o Uzlování
o Základy první pomoci
o Požární ochrana (technické prostředky PO, grafické značky apod.)
o Překonání překážky po vodorovném laně
• A mnoho dalšího

 

Výstrahy ČHMÚ


Výstrahy!

Hladina a průtok Lužnice v Klenovicích


Výška hladiny a průtok stanici Klenovice

Aktuální radarová data


Aktuální radarová data

OdkazyRadyvnouzi.cz

VarujemeVas.cz