JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Statistiky za rok 2011


Druh MÚCelkový počet
Požár11
Technická pomoc6
Dopravní nehoda1
CELKEM18

Průměrná výjezdovostkaždého 20,277 dne
Průměrný čas strávený u zásahu2 hodiny a 34 minut
Průměrná vzdálenost místa MÚ od základny10,27 km
Průměrný počet hasičů JSDH Planá n./Luž. u zásahu5,944

Zajímavosti:


Nejvíce výjezdů zaznamenala naše jednotka v měsíci prosinec a to 6.

Nejčastěji se vyjíždělo v pátek a to 5krát.

Nejvíce našich hasičů zasahovalo u požáru truhlárny 17.12.2011 a to 12 mužů.

Nejdelší vzdálenost k místu MÚ od základny byla 109km při větrné smršti 14.7.2011.

Nejkratší vzdálenost k místu MÚ od základny byla 50m. Jednalo se o únik nebezpečných látek v ulici Nádražní.

Nejdéle naše jednotka zasahovala u požáru truhlárny dne 17.12.2011 a to 5 hodin a tři minuty. Dále pak u monitoringu požářiště a to celých 19 hodin.

Nejvícekrát se výjezdů účastnil hasič Karel Havlíček.

Letos nedošlo k žádnému zranění u našich hasičů.

 

Výstrahy ČHMÚ


Výstrahy!

Hladina a průtok Lužnice v Klenovicích


Výška hladiny a průtok stanici Klenovice

Aktuální radarová data


Aktuální radarová data

OdkazyRadyvnouzi.cz

VarujemeVas.cz