JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Statistiky za rok 2013


Druh MÚCelkový počet
Požár7
Technická pomoc34
Dopravní nehoda1
CELKEM42

Průměrná výjezdovostkaždého 8,6 dne
Průměrný čas strávený u zásahu3 hodiny a 27 minut
Průměrná vzdálenost místa MÚ od základny4,52 km
Průměrný počet hasičů JSDH Planá n./Luž. u zásahu5,1

Zajímavosti:


Nejvíce výjezdů zaznamenala naše jednotka v měsíci červen a to 18.

Nejčastěji se vyjíždělo ve sobotu a to 11krát.

Nejvíce našich hasičů zasahovalo u červnových povodní a to v počtu 14 mužů.

Nejdelší vzdálenost k místu MÚ od základny byla 15 km.

Nejdéle naše jednotka zasahovala u monitoringu vodních ploch a toků a to v délce 35 hodin a 30 minut.

Nejvícekrát se výjezdů účastnil hasič Karel Havlíček s 29 zásahy

Ani letos nedošlo k žádnému vážnému zranění u našich hasičů.

Statistika je zkreslena červnovými povodněmi.
 

Výstrahy ČHMÚ


Výstrahy!

Hladina a průtok Lužnice v Klenovicích


Výška hladiny a průtok stanici Klenovice

Aktuální radarová data


Aktuální radarová data

OdkazyRadyvnouzi.cz

VarujemeVas.cz